“Lider Ülke, Genç Türkiye” vizyonuyla 2013 yılında yola çıkan Genç Türkiye Zirvesi, 2014’te “İnovatif Düşün, Geleceği Yönet”, 2015’te “Girişimci Genç, Güçlü Türkiye” ve 2016’da “Türkiye’nin Geleceği Bilgi Gençliği” sloganlarıyla Türk ve dünya gençlerine yön vermeye devam etti.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği Genç Türkiye Zirvesi; 2017 yılında “Dijital Dönüşümü” esas alarak tasarlandı.

Dijital dönüşüm; kurum, şirket veya yapıların dijital çağa uygun stratejik planlamalarla ve akıllı teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu ile tüm yapılarında görülen gelişme aşaması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda; yeni temel teknolojilerin gelişimi, yeni iş modellerinin oluşturulması, iş süreçlerinin akıllı hale gelmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, ürünlerin yeniden tanımlanması gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır.

Zirve; “Dijital Dönüşüm ve Güçlü Türkiye” sloganı ile 12 – 14 Mayıs 2017 tarihlerinde, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 5. kez bir araya getirecektir.

Genç Türkiye Zirvesi beşinci yılında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi stratejik ortaklığı ile gerçekleştirilecektir.

Genç Türkiye Zirvesi Ekibi, ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmanın ve çözüm üretmeye çalışmanın ülke kalkınmasına katkıda bulunacağına gönülden inanmaktadır. Evrensel değerlere bağlılığı, uluslararası standartlarda bilgi üretimi, gelişime ve değişime ayak uydurması ve dinamik kadrosu ile güçlü bir gelecek vizyonu için hazırlanmaktadır.